KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie informuje, że z powodu szkolenia „Krajowy System e-Faktur ( KSeF)”, biuro PUK dnia 31.10.2023 r.(wtorek) będzie czynne od 7.00 do 9.30.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy!

INFORMACJA

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
W SOCHOCINIE  Sp. z o.o. INFORMUJE, ŻE OCZYSZCZALNIA W KONDRAJCU BĘDZIE CZYNNA 21.12.2022r (środa)


W DNIU 23.12.2022r (piątek) OCZYSZCZALNIA BĘDZIE NIECZYNNA,

 BIURO PUK PRZY UL. ŻEROMSKIEGO BĘDZIE CZYNNE DO

GODZ. 12.00

Za wszelkie utrudnienia  z tym związane przepraszamyKOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie, informuje, że w wyniku wystąpienia poważnej awarii w Stacji Uzdatniania Wody w Rzach wystąpić mogą utrudnienia wywołane zmniejszonym ciśnieniem wody, a także chwilowe przerwy w dostawach wody w miejscowościach zaopatrywanych przez ww. SUW.
Za wszelkie utrudnienia, przepraszamy.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W SOCHOCINIE Sp. z o.o. INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z DNIEM WOLNYM 11.11.2022r (PIĄTEK) OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KONDRAJCU BĘDZIE CZYNNA 09.11.2022r ( środa). Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W SOCHOCINIE  Sp. z o.o. INFORMUJE, ŻE  OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KONDRAJCU ORAZ BIURO PUK SOCHOCIN DNIA 31.11.2022 r. BĘDĄ NIECZYNNE.

DYŻUR BĘDZIE PEŁNIĆ:

na sieci wodociągowej- tel.602-374-096

na sieci kanalizacyjnej- tel.510-297-104

Za wszelkie utrudnienia  z tym związane przepraszamy.

Uwaga, uwaga: kolejna dobra informacja👇👇👇 Jakość wody z wodociągu publicznego Rzy jest zgodna z obowiązującymi wymaganiami sanitarnymi. A to między innymi oznacza, że można ją pić bez wcześniejszego przegotowania.

Sprawozdanie z badań wody

KOMUNIKAT

PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH W SOCHOCINIE

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie informuje, iż w związku z  wykryciem bakterii  grupy coli w wodociągu publicznym w Rzach – 5 jtk/100 ml, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Płońsku stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z ww. wodociągu ze względu na obecność grupy coli poniżej 10 jtk/100 ml, ponieważ nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi.        

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

Przegotowaniu wymaga woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych(np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

                                                                                 PUK SOCHOCIN

PUK W SOCHOCINIE  Sp. z o.o. INFORMUJE, ŻE  OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KONDRAJCU ORAZ BIURO PUK SOCHOCIN DNIA 17.06.2022 r. BĘDĄ CZYNNE DO GODZINY 12.00

Za wszelkie utrudnienia  z tym związane przepraszamy

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
W SOCHOCINIE  Sp. z o.o. INFORMUJE, ŻE
W ZWIĄZKU Z DNIEM WOLNYM 16.06. 2022r (czwartek) OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
W KONDRAJCU BĘDZIE CZYNNA

 15.06.2022r ( środa).

Za wszelkie utrudnienia  z tym związane przepraszamy

KOMUNIKAT

PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH W SOCHOCINIE

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie informuje, iż w związku z minimalnym wykryciem bakterii  grupy coli w wodociągu publicznym w Rzach, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Płońsku stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu w Rzach w terminie do 02.05.2022r., ponieważ nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi.           

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

Przegotowaniu wymaga woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych(np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

                                                                                 PUK SOCHOCIN

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o. informuje, że w dniu 15 kwietnia 2022 roku (piątek), biuro przy ul. Żeromskiego 21, będzie czynne  w godzinach 8.00 – 12.00. W tym dniu gminna oczyszczalnia ścieków w Kondrajcu będzie nieczynna.

W związku z powyższym decyzją Zarządu PUK w Sochocinie Sp. z o.o. w dniach 13 kwietnia (środa) oraz 20 kwietnia 2022 roku (środa) oczyszczalnia ścieków będzie dodatkowo czynna.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy!

Informacja


Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz.U. Nr. 132, poz. 622)
Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
W związku z powyższym wszyscy mieszkańcy Gminy Sochocin posiadający zbiornik bezodpływowy, zobowiązani są do podpisania „Umowy na wywóz nieczystości ciekłych”.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o. posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sochocin.
W związku z powyższym mieszkańcy posiadający zbiorniki bezodpływowe mogą skorzystać z naszych usług po zawarciu stosownej umowy.

Komunikat o przerwie w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie uprzejmie informuje, że w związku z pracami związanymi z usunięciem awarii, w dniu 25 lutego 2022 roku w godzinach 7.00–18.00, nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Baraki i Gutarzewo.

Za wszelkie utrudnienia, przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

     

Komunikat o przerwie w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie uprzejmie informuje, że w związku z pracami związanymi z usunięciem awarii, w dniu 24 lutego 2022 roku w godzinach 7.00–15.00, nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Smardzewo, Wierzbówiec i Koliszewo 

Za wszelkie utrudnienia, przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

         

OGŁOSZENIE     

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o. informuje , że w związku z pracami związanymi z usunięciem awarii, w dniu 22 luty 2022r. w  godzinach od 800 do 1500  nastąpi przerwa w dostawie wody  w  miejscowościach: Ciemniewo, Baraki, Budy Gutarzewskie, Gutarzewo oraz Sochocin przy ulicach: Ciechanowska, Wojska Polskiego, Płońska, Nadrzeczna i Guzikarzy 

           Za wszelkie utrudnienia związane z usuwaniem awarii przepraszamy.

Komunikat o przerwie w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie uprzejmie informuje, że w związku z pracami związanymi z usunięciem poważnej awarii, w dniu 21 lutego 2022 roku w godzinach 7.00–18.00, nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Sochocin, w następujących ulicach: Cmentarna, Słoneczna, Ciechanowska, Szkolna Sucharskiego, Leśna ,Miła, Kwiatowa, Ogrodowa, Napoleońska, Cioska, Piaskowa oraz Hermanowicza.Przerwa w dostawie wody może się przedłużyć.Za wszelkie utrudnienia, przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o. informuje , że w związku z pracami związanymi z usunięciem poważnej awarii, w dniu 18 luty 2022r. w godzinach od 7:00 do 18:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości:Sochocin

przy ulicach: Cmentarna, Słoneczna, Ciechanowska, Szkolna i Sucharskiego.

Przerwa w dostawie wody może się przedłużyć!!!
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.

OGŁOSZENIE

 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o. informuje , że w związku z pracami związanymi z usunięciem awarii, w dniu 17 luty 2022r. w godzinach od 800 do 1500 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości

Sochocin przy ulicach: Cmentarna, Słoneczna, Ciechanowska Szkolna i Sucharskiego.

        Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W SOCHOCINIE  Sp. z o.o. INFORMUJE, ŻE  OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KONDRAJCU ORAZ BIURO PUK SOCHOCIN DNIA 07.01.2022 r. BĘDĄ NIECZYNNE, W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW BĘDZIE CZYNNA DNIA 05.01.2022r. (środa).

Za wszelkie utrudnienia  z tym związane przepraszamy


PUK W SOCHOCINIE  Sp. z o.o. INFORMUJE, ŻE  OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KONDRAJCU ORAZ BIURO PUK SOCHOCIN DNIA 31.12.2021 r. BĘDĄ CZYNNE DO GODZINY 12.00

Za wszelkie utrudnienia  z tym związane przepraszamy

PUK W SOCHOCINIE  Sp. z o.o. INFORMUJE, ŻE  OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KONDRAJCU BĘDZIE CZYNNA   22.12.2021r 

Za wszelkie utrudnienia  z tym związane przepraszamy

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku

PUK W SOCHOCINIE INFORMUJE, IŻ BIURO I OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KONDRAJCU DNIA 04.06.2021 r BĘDZIE NIECZYNNA, W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSZĘ SKŁADAĆ ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH NA DZIEŃ 1-2 CZERWCA 2021r DO DNIA 31.05.2021r DO GODZ 14.00

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy

PUK W SOCHOCINIE INFORMUJE, IŻ OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KONDRAJCU DNIA 25.05.2021 r i 28.05.2021 r BĘDZIE NIECZYNNA Z POWODU BRAKU PRĄDU, W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM W DNIACH 26.05.2021 r (ŚRODA) i 29.05.2021 r (SOBOTA) OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KONDRAJCU BĘDZIE CZYNNA

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy

PUK W SOCHOCINIE INFORMUJE, IŻ BIURO I OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KONDRAJCU DNIA 02.04.2021 r BĘDZIE NIECZYNNA

Płatności dotyczące usług wykonywanych przez PUK prosimy regulować w Banku Spółdzielczym w Sochocinie lub przelewem w innej placówce bankowej

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy

Cena wody 04.05.20. 001