Oferta


Transport towarów samochodem ciężarowym

Szanowni Państwo

Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie zaprasza do współpracy firmy i odbiorców indywidualnych do korzystania z usług w zakresie przewozów samochodem ciężarowym o ładowności do 5 ton. Posiadamy stosowne pozwolenia oraz wykwalifikowanych kierowców.

Konserwacja przydomowych oczyszczalni ścieków czyszczenie przepompowni ścieków, udrażnianie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej itp.

Szanowni Państwo
Gminny Zakład Komunalny w Sochocinie zaprasza do współpracy firmy i odbiorców indywidualnych do korzystania z usług zakresie eksploatacji instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Posiadamy wóz typu „wuko” który umożliwia czyszczenie: rurociągów kanalizacji sanitarnej, odwodnień dróg i innych obiektów, czyszczenie przepustów studni kanalizacyjnych itp.

Lp. RODZAJ WYKONYWANEJ USŁUGI CENA (w zł brutto)
1. Wykonywanie przyłączy wodociągowych Cena ustalana indywidualnie w oparciu o projekt
2. Wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych
3. Przeglądy i konserwacje przydomowych oczyszczalni ścieków.
  – przegląd przydomowej oczyszczalni ścieków,

wybranie nadmiaru osadu i zalanie wodą, czyszczenie kosza filtra, wymiana filtra sprężarki, regulacja pływaka pompy i napowietrzania

250 zł
  – wymiana pompy Cena ustalana indywidualnie w zależności od kosztów materiału
  – wymiana kompresora oczyszczalni
  – wymiana zegara czasowego
  – wymiana pokrywy komory
  – wymiana napowietrzacza
  – dostarczenie biologicznego preparatu do szamba w wyniku zagnicia ścieków
  – czyszczenie filtra sprężarki
  – regulacja pływaka pompy i napowietrzania
  – przebudowa studni chłonnej w przypadku braku właściwego wchłaniania ścieków oczyszczonych (wyjęcie studni chłonnej, pogłębienie wykopu, zwiększenie grubości warstwy chłonnej – kamienie itp.)
4. Usługi asenizacyjne (wywóz szamba) 3,5m3 60 zł brutto na terenie Sochocina
+ koszty dojazdu na terenie gminy Sochocin.
5. Usługi brukarskie
  – dostarczenie materiałów na budowę Cena ustalana indywidualnie w oparciu o dokumentację techniczną
  – niwelacja trenu
  – układanie kostki brukowej
  – stawianie krawężnika
  – budowa zjazdów z dróg publicznych na posesję
6. Usługi sprzętem budowlanym*
  – usługi koparko-ładowarką 123zł/godz.brutto

* cena zawiera koszt paliwa i operatora/kierowcy

Powyższe ceny są cenami orientacyjnymi brutto i mogą ulec zmianom w zależności od warunków istniejących na budowie.

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i publikowany jest jedynie dla celów informacyjnych.